Trhová cena nehnuteľností

Zaujíma vás akú má vaša nehnuteľnosť cenu?

Potrebujete vyhotovenie odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti pre potreby dedičského alebo rozvodového konania?

Potvrdenie trhovej ceny nehnuteľnosti slúži pre potreby klientov pri rozvode manželstva a rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri rôznych ďalších majetkových vysporiadaniach, napríklad dedičských konaniach a vysporiadanie majetku po poručiteľovi, súdnych sporoch a podobne. Toto vyhlásenie nenahradzuje znalecký posudok stanovený znalcom zapísaných v zozname znalcov. Trhová cena nehnuteľnosti sa stanovuje porovnávacou metódou trhu.