Právne služby

Právne služby poskytujeme sprostredkovane, prostredníctvom zazmluvneného právnika. Jedná sa o vypracovanie kúpnych zmlúv, návrhov na vklad, teda príprava podkladov k prevodu nehnuteľností a prípadne poradenstvo so zazmluvneným právnikom.