Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti BÝVAJTE – SK s.r.o., so sídlom Slnečná stráň 670/20, 972 11 Lazany, IČO: 51703912, (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IP adresa

 

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a IP adresu je nutné spracovať za účelom spätného kontaktu v prípade odoslania kontaktného formuláru. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 2 rokov.

 

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad, zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti BÝVAJTE – SK s.r.o., Slnečná stráň 670/20, 972 11 Lazany, info@byvajtesk.sk

 

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia: 
  • Poskytovateľ webhostingu Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, helpdesk@websupport.sk
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.